23.03.2012 20:30

Romahdus on tulossa 3/3

Leo Mellerin opetussarjan viimeisessä osassa käydään läpi Suomen hengellistä ja taloudellista tilannetta 30-luvulta nykypäivään. Onko Suomen kansalla toivoa selvitä vaikeasta taloustilanteesta?